ANBI

Ons profiel

Rechtsvorm: kerkgenootschap.
Statutaire naam: De Vesting.
KvK nummer: 60808551.
RSIN: 854068454.

Activiteiten: Religieuze organisatie.
Doelgroep: Gelovigen.
Werelddeel: Wereldwijd.
Organisatie grootte/omzet: Tot € 500.000.

U kan ons hier vinden op de website van de belastingdienst.

Wij hebben het doel om

  • Jezus Christus te erkennen als Hoofd van Zijn gemeente over deze wereld en Hem als levende Woord van God te onderwijzen aan alle volken.
  • alle ware gelovigen te erkennen als leden van het lichaam van Jezus Christus.
  • het bewerkstelligen en bevorderen van gemeenschap binnen de gemeente en éénheid van geloof.
  • het onderschrijven en uitdragen van de geloofsbelijdenis, de fundamentele christelijke waarheden, zoals die is opgenomen in artikel 4 van de statuten en ons huishoudelijk reglement.
  • het voorzien in onderwijs en pastoraat, als een interkerkelijke organisatie, aan leden van de samenleving, ter verbetering van persoonlijke en interpersoonlijke relaties in binnen- en buitenland.
  • het geven van advies en ondersteuning aan kerken in Nederland, om hen in staat te stellen hun doelstellingen, vooral op het gebied van geloofszaken en Bijbels pastoraat, te bewerkstelligen.
  • het ondersteunen van christenen en projecten die het evangelie van Jezus Christus en/of de grondslag, doelstelling of geloofsbelijdenis van het kerkgenootschap verspreiden.
  • het toerusten van christenen en het uitdragen van het christelijke geloof via onderwijs en trainingsconferenties.

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden: 4.
Is er een directie/ dagelijks bestuur: Ja.

Publicatie voor ANBI

De Vesting is een kerkgenootschap en voldoet aan de eisen volgens ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan deze status, zoals de publicatie van een beleidsplan en de financiële verantwoording over het afgesloten boekjaar. De Vesting publiceert deze gegevens ieder jaar voor eind juni over het voorgaande boekjaar.

Download hier het laatste baten- en lastenoverzicht.
Download hier het laatste beleidsplan.

Giften

Een (eenmalige) gift kan je zelf overmaken naar:

De Vesting
NL42 INGB 0006 5805 20

Wil je een periodieke gift geven?

Je kan ook een periodieke gift geven. Periodieke giften zijn - in tegenstelling tot eenmalige giften - volledig aftrekbaar voor de belasting.

Gebruik dan het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt geven aan De Vesting.

Het formulier is hier te vinden op de website van de Belastingdienst en bevat een gedeelte voor u en voor ons.

Contactinformatie

Postadres

Postbus 70
3958 ZV Amerongen

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 34
3958 XK Amerongen