generatievloeken

Zelf toegebrachte- en generatie vloeken

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

Zelf toegebrachte vervloekingen en relationele problemen door overerving.

“Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek: hij treft geen doel” (Spreuken 26:2).

“Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt” (Galaten 3:13).

 

Algemene gevolgen van vloeken
Negatieve belijdenissen Vanuit schuld denken en handelen
Negatieve verwachtingen Angstige en besluiteloze positie
Mensen en omstandigheden controleren Onderdrukte emoties
Vluchtgedrag Scheiding

“Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over” (Jesaja 24:5-6).
“Wie zijn vader en zijn moeder vervloekt, diens lamp wordt uitgeblust ten tijde der dichte duisternis” (Spreuken 20:20).
“Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt” (Jeremia 17:5).

A.) Zwakheden in onze ziel of lichaam door overerving

Oorzaak: ongehoorzaamheid van het voorgeslacht (bijv. onze ouders) die door God ‘bezocht’ wordt in het nageslacht.

“Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten” (Exodus 20:5).
“Maar het zal geschieden, indien gij de Here, uw God, te enen male vergeet en andere goden achterna loopt, hen dient en u voor hen nederbuigt ik betuig heden tegen u, dat gij voorzeker zult omkomen” (Deuteronomium 8:19).
“Hoe komt gij er toch toe, dit spreekwoord te gebruiken in het land Israëls: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden?” (Ezechiel 18:2).

B.) Vloek en het effect

 • Weerstand tegen Gods waarheid.
 • Rebellie tegen God.
 • Bespotten van gelovigen en Gods gemeente.
 • Reageren met negatieve bindingen in plechtige geloften (een zgn. ‘vow’).
 • Psychologische en fysiologische zwakheden.
 • De gewoonte om te associëren met disfunctionele verwonde mensen.
 • Aangetrokken door het occulte of mystieke manifestaties voor invloed, veiligheid of kracht.
LEES OOK
De gefragmenteerde ziel (log-jam)

C.) Duur van de vloek

 • 4 generaties (Exodus 20:5 cf. Deuteronomium 28:15-68; Jesaja 6:5-6).
 • 10 generaties als een kind geboren wordt buiten het huwelijk met als gevolg weerstand en moeilijkheid om tot de wereld van de Geest of de gemeente toe te treden (Deuteronomium 23:2).

D.) Vrijgekocht van de vloek, door geloof in Christus, die een vloek voor zondaars is geworden (Galaten 3:13).

 • Belijd de zonden van de voorgeslachten.
 • Belijd persoonlijke zonden (incl. je negatieve, angstige opstelling en belijdenissen).
 • Ontvang Gods vergeving in Christus voor jou.
 • Laat de heilige Geest je transformeren door Zijn Woord en identificatie met het kruis.

E.) Zegen in onderwerping aan autoriteit c.q. God (Deuteronomium 8:1-3; Jesaja 1:19)

Welzalig het volk, welks God de HERE is, de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos (Psalmen 33:12).
Welzalig het volk, waarmee het zo gaat! welzalig het volk, welks God de HERE is! (Psalmen 144:15).
Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus (Efeziërs 1:3).

F.) Verdediging tegen geestelijke aanvallen

Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des HEREN (Jesaja 54:17).

Deel dit artikel: