wetticisme-regels

Tien bindende realiteiten van wetticisme

Geschreven door Jan Mol in

Leestijd: 2 minuten

Afgoderij maakt iemand anders of iets anders dan God tot een absolute macht. In wettische religie (wetticisme) wordt het individu in het systeem opgenomen (collectivisme) en verliest zijn/haar identiteit en zelfvertrouwen wat wetteloosheid veroorzaakt, zoals te zien in de geschiedenis van Israël.Wetticisme is de dodelijke vijand van een gezonde geestelijke identiteit.

De genade van God is een gevolg van geloof (door onderwerping) dat erkent dat God absoluut is en absoluut waard en machtig is om te aanbidden.

Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer, En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer (Romeinen 11:6).

Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden (Romeinen 5:20).

Want het einde (of ‘doel’ in Grieks: ’telos’) der wet is Christus, tot rechtvaardigheid voor een iegelijk, die gelooft (Romeinen 10:4).

Wetticisme ontkent de liefde en kracht van God door Jezus Christus en het Woord van God: “Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij” (Galaten 5:4).

Wat wetticisme veroorzaakt bij (on)gelovigen

  1. Wetticisme is op het zelf gericht “kijk eens wat ik heb gedaan!” (Lukas 18:9-14).
  2. Wetticisme benadrukt de uiterlijke zaken en is geoccupeerd met kleinigheden (Matteüs 23:5-6; 24-25).
  3. Wetticisme maakt andere zaken dan God absoluut en krachtig (Markus 7:5-9).
  4. Wetticisme vervaagt en verduistert een helder beeld van God en produceert schuld en angst (Matteüs 23:13-15).
  5. Wetticisme is ongevoelig voor de menselijke noden (Markus 3:1-6; Lukas 10:25-37).
  6. Wetticisme negeert het individu en heeft geen respect voor individualiteit (Matteüs 23:4; 11:28-30).
  7. Wetticisme ontwikkelt zich tot een religie van experts (Matteüs 15:1-9; 18:1-4; 23:3).
  8. Wetticisme creëert veroordeling, scheiding, wetteloosheid en controle (Markus 11:15-18; Lukas 20:19-20).
  9. Wetticisme vraagt altijd om meer interpretatie (Matteüs 23:16-23).
  10. Wetticisme ontkent jouw vrijheid om je eigen besluiten te maken gebaseerd op jouw persoonlijke ervaringen met God (Markus 2:23-28; 3:1-7).

De enorme vernietigende kracht van het veroordelende wetticisme in religie moet niet onderschat worden. Wettische religie ondermijnt het zelfvertrouwen. Het individu kan nooit voldoen aan de hoge standaard van heilig leven en perfectie vereist door wettische mensen.

Lees ook Romeinen 5:1-10; Galaten 2:16-21; 5:1,13-15; Efeziërs 2:8-9 voor de overwinning van liefde en genade over de wet.

Deel dit artikel: