De NT-betekenis van het woord energie

Woordstudie Energie

Goddelijke kracht in actie! Hoe meer we de woorden energeia, energeoo, energein, energēma en energēs bestuderen, hoe vaker dezelfde gedachte terugkeert. Het is de idee van actie, macht en kracht, maar vooral de effectiviteit ervan. Steeds opnieuw komen deze woorden samen in verband met het te bereiken doel. Dat wordt ons ook duidelijk zodra we…

Lees meer

De Bijbelse volgorde van eindtijd gebeurtenissen

eindtijd

Gevolgd door de duizendjarige regering van Christus en Zijn overwinnaars. Matteüs 24:29-31 Verdrukking; zowel psychische of fysieke verdrukkingen (v.29) Zon verduisterd, sterren zullen van de hemel vallen De (eerste en enige) wederkomst in macht en heerlijkheid (v.30) Uitverkorenen verzamelen om de Heere te ontmoeten (v.31) Markus 13:24-31 Verdrukking (v.24) Zon verduisterd, sterren zullen van de…

Lees meer