christelijke-dwaalleer-en-misleiding

Een christelijke knoeiboel van dwaalleer en misleiding

“Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen” (1 Timoteüs 4:1).

“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn” (1 Johannes 4:1).

Een verwijzing naar een artikel op een andere website wil niet zeggen dat wij het hele gedachtegoed onderschrijven.

(Dit artikel wordt continu geüpdatet)

Dialectiek

Dialectiek is een redeneervorm die door middel van het gebruik van tegenstellingen naar waarheid zoekt. Het gevaar voor de Christen is dat Jezus ‘de’ waarheid is omdat hij zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”.

Volgens de Dialectiek ontwikkelt het denken en de wereld zich door tegenstellingen (Hegel, Marx e.a.). Door de voortdurende samensmelting (synthese) van een these (idee of opinie 1) met een antithese (idee of opinie 2) wordt “waarheid” gevonden.

Door het christendom als these onder druk te zetten met een antithese ontstaat er een synthese die niets meer met de waarheid te maken heeft en uiteindelijk de vernietiging van het christendom op het oog heeft.

Nieuwe Spiritualiteit

Hebrew Roots Movement, Wake Up, Christen Zionisme

God heeft mij in 2011 volledig verlost van dit soort oneerlijke en onchristelijke overtuigingen. Mijn manier van redeneren was vaak oneerlijk en de toepassing van de Bijbel verkeerd waar het Israël betrof.

Dit soort groeperingen redeneren buiten Christus in hun verdediging van Israël want Jezus zegt tot ons: “Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf“. Deze vereiste is volstrekt niet in overeenstemming met het huidige veiligheidsbeleid van Israël (denk aan het straffen van de complete familie van terroristen door hun huizen te vernietigen, de vernederende werkwijze van de Israëlische grenspolitie, enz.).

Stop met jezelf leugens voor te houden en vraag de Heilige Geest om een eerlijk hart (Lucas 8:15) en reken af met de dwaalgedachten van deze bewegingen.

Lees de boeken van Stephen Sizer om meer te leren over Christen Zionisme of luister eens naar Dr. Normal Finkelstein. Hij is geen christen, maar wel een eerlijke denker en ervaringsdeskundige op het gebied van het huidige Israël en haar politiek.

Management & Leiderschap

Sektarisch

The Last Reformation (Torben Søndergaard)
  • Torben hanteert een vechtmodel dat resulteert in ‘Torben tegen iedereen die hem bekritiseert’
  • Zijn oorspronkelijke motivatie om deze beweging te starten lijkt gebaseerd op hoogmoed en betweterigheid
  • Deze beweging kent een gebrek aan wijsheid door pas-bekeerden te laten bidden voor genezing van anderen (vaak met destastreuze gevolgen).
Deel dit: