Echt geloof heeft deze 3 belangrijke eigenschappen

Geloof is het allerbelangrijkste onderwerp voor een Christen. In dit artikel wil ik verdieping aanbrengen van jouw begrip over geloof.

Het Griekse woord voor geloof ken je misschien wel, het is pistis. In onze Nederlandse Bijbel is dit vertaald met ‘geloof’ en dat is helemaal juist. Bekijk je de vertaling van pistis in de Engelse Bijbel, dan hebben zij twee woorden voor geloof en wel ‘faith’ en ‘belief’. Het onderscheid tussen ‘faith’ en ‘belief’ is zelfs bij veel Engels Christenen niet duidelijk. In dit artikel leg ik je het verschil uit en waarom het belangrijk is.

Pak je eigen Bijbel en zoek Mt. 17:20 eens op.

Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.(Matteüs 17:20).

Wat lezen we hier? De discipelen hebben ongeloof en dat is schijnbaar een probleem. In de NBG is ‘ongeloof’ vertaald met ‘klein geloof’. Laten we het advies van de NBG eens opvolgen. De discipelen hebben wel geloof, maar het is onvoldoende. Ze hebben te weinig geloof en wel zo weinig dat het ‘klein geloof’ wordt genoemd. Wat is de oplossing volgens Jezus? Geloof zo klein als een Mosterdzaadje (het kleinste zaad in de wereld) en dáár zou je dan wèl bergen mee kunnen verzetten… snap jij het nog?

In dit verband wil ik je wijzen op de onjuiste uitleg over Geloof zo klein als een Mosterdzaadje? Lees dit goed want dit artikel verklaart waarom er zoveel Christenen gefrustreerd zijn.

LEES OOK
Links & Downloads

Bovenstaande tekst in de KJV is als volgt vertaald:

And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you (Matteüs 17:20).

Hier zien we beide vertalingen van pistis: belief (in dit geval unbelief) en faith. Men had natuurlijk ook kunnen zeggen unbelief, maar je moet belief hebben, maar dat staat er niet.

Wat is nu het verschil tussen faith en belief en wat zegt dit over jouw eigen geloof?

Belief is een statement, een mening over iets dat waar is of bestaat. Ja, in principe kan je ook belief hebben in kabouters natuurlijk.

Maar faith is wat anders en dat wil ik uitleggen met een eenvoudig voorbeeld. Bekijk dit filmpje eens over het vliegen met een Wingsuit.

Als ik je nu zou vragen geloof jij dat er mensen zijn die met een helicopter naar een hoge berg reizen, daar uitstappen en met een Wingsuit naar beneden vliegen? Ja, zal je zeggen. Zeker nu je gezien hebt dat er mensen zijn die daadwerkelijk zo… knettergek zijn…

Geloof je dit? Dan heb je een belief. Dit is geloof als belief.

Maar, nu is mijn vraag. Zou je zelf zo’n pak aan durven trekken en naar beneden te springen? Nee, dan heb je geen faith!

Je hebt een belief, maar geen faith.

Er zijn dus 3 mogelijkheden. Je geloof het wel of niet (beiden belief) of je handelt naar je belief en dat is faith.

LEES OOK
Help ik heb COVID, wat nu?

Only faith can move a mountain!

Hoe zouden we nu in het Nederlands een onderscheid kunnen maken, zoals in het Engels? Dat is overtuiging, belief en geloof, faith.

Geestelijk geloof ziet het onzienlijke

In dit artikel gaat het over geestelijk geloof en niet over natuurlijk geloof.

Het geloof nu is een vaste grond (substantie) van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet (Hebreeën 11:1).

Een belangrijke eigenschap van geestelijk geloof is dat het ziet in het onzienlijke. Zo zien wij Jezus.

 

Een formule voor geloof

Voor alle mensen die nog buikpijn hebben van hun rekentoets dit maal een begrijpelijk formule die je leven kan veranderen.

Geloof (faith) = Overtuiging (belief) x Handelen x Zekerheid

Geloof

 

 

Deel dit: