Gebed voor bevrijding van het occulte

Gebed voor de bevrijding van occulte invloed en betrokkenheid bij duistere machten (Handelingen 26:18; Kolossenzen 1:13; Efeziërs 4:27; 2 Korintiërs 11:4).

Bekijk hier een Checklist voor occulte betrokkenheid.

Bid altijd in geloof en met inzicht (met een broeder of zuster).

Hemelse Vader, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, de Heer en Heiland Jezus Christus, die stierf en Zijn kostbare bloed heeft vergoten voor mijn zonden aan het Kruis van Golgotha. Die op de derde dag is opgestaan om mijn Heer en mijn Hogepriester te kunnen worden.

Hemelse Vader, ik kom tot U om hersteld en bevrijd te worden van elke macht en elke invloed van Satan, zonde en dood, veroorzaakt door de vloek van rebellie, onafhankelijkheid en trots.

Ik bekeer me van mijn zonde(n) van rebellie en mijn verlangen naar macht (zelfcontrole, onafhankelijkheid) die mijn leven heeft geopend voor duistere machten, het occulte en valse religies, overtuigingen en denkbeelden.

Ik bekeer me ervan dat ik Uw gezag en heerschappij niet (altijd) heb erkend of heb verworpen. Dank u voor Uw vergeving en reiniging. Ik verwerp alle demonische overheersing en claim – in de naam van Jezus  Christus – mijn vrijheid (terug).

Ik bekeer me van mijn zonde(n) van betrokkenheid bij de machten van duisternis en het occulte (noem de betrokkenheid) ……… , ……… en van elke religie met occulte oorsprong waar ik aan deel heb genomen (noem de betrokkenheid) ……… , ……… en het deelnemen aan antichristelijke organisatie (noem de betrokkenheid) ……… , ………

Dank U Vader voor Uw complete vergeving, ik ontvang Uw vergeving in Jezus naam!

LEES OOK
Verlossende aspecten van het kruis van Christus

In geloof verwerp ik alle goddeloze controle en goddeloze machten over mijn hele wezen: mijn geest*, ziel, emoties en mijn lichaam in de naam van Jezus Christus. Ik snij mijzelf los van iedereen die me bedrogen en gecontroleerd heeft. Ik doe afstand van de invloed van hun onderwijs en praktijken.

Dank U vader, dank U Here Jezus!

Ik verwerp elke vloek van duisternis die in mijn leven is gekomen door mijn familie, zowel van mijn vaders kant als mijn moeders kant tot het tiende geslacht.

Ik verbreek elke claim of vorm van demonisch eigendom over de gebieden die ik als zonde heb beleden.

Ik verbreek elke claim of vorm van demonisch eigendom over de gebieden waarvan ik mij niet bewust ben, maar wel zondig zijn in Gods ogen.

Ik plaats mijn hele wezen – mijn leven – (opnieuw) onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus en accepteer vanaf nu alleen nog de invloed van de Heilige Geest in mijn leven.

Dank U vader voor uw complete vergeving, voor mijn bevrijding en voor het herstellen van mij in liefde en waarheid. Laat mijn leven veranderen volgens Uw Woord, Uw wil en Uw doel.

Amen!

* Een (ware) Christen kan niet bezeten worden in of met zijn/haar geest. 

Deel dit: